سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۴ مطلب با موضوع «عکس حقوقی» ثبت شده است

سایت خبری حقوق بان- سند حقوقی قدیمی با عنوان گزارش به ناصرالدین شاه قاجار در خصوص ابلاغ اعلان صندوق عدالت توسط
یحیی خان و پیشنهاد باز نمودن عرایض صندوق مذکور توسط شخص شاه

 

دانلود فایل اصلی

 

متن بازنویسی شده سند:

تصدق خاکپای آسمان سای اقدس همایونت شوم، یحیی خان در باب اعلان صندوق عدالت ابلاغی نموده است که حضور جناب اعتمادالسلطنه در عرض عرایض و اجرای احکام صادره به دست ایشان ضمیمه اعلان شود. اگرچه عرض این فقره از این خانه زاد خیلی جسارت است، و لیکن آنچه به عقول ناقصه خانه زادان در مقام دولتخواهی برسد، کتمان آن خواه بر صواب و خواه بر خطا باشد، نوعی از کفران نعمت است. ناچار با کمال استظهار به عفو و اغماض ملوکانه، محرمانه به عرض این فقره جسارت مینماید و امیدوار است که چون از روی چاکری و دولتخواهی است، مولد بحث نباشد. در اجرا و انجام این مهم بزرگ، آن مقصودی که و جهت [ی که] خاطر مبارک فرموده اند، این اعلان بالمره ضایع و مهمل خواهد نمود. محسنات و فواید و اسباب اطمینان عموم مردم در این خواهد بود که عرایض مجتمعه صندوق، بدون قرائت و مداخله احدی به نظر مبارک خواهد رسید. بسا مطالب است ‌که دور نیست تظلم و تشکی نباشد و فقط از مضار و منافع دولتی برای استحضار خاطر دریا مقاطر همایونی باشد. بسا مطالب است که دخلی به دیوان عدالت نخواهد داشت. متعلق به لشکر و استیفا و غیره خواهد شد و نویسنده نمیخواهد کسی بجز خاطر بیضا مظاهر مبارک استحضار حاصل کند. اسباب اطمینان جمیع مردم و جهت واهمه جمیع حکام و صاحبان کار که بعد از این هیچ کار خلافی را مرتکب نشوند و خلافکاریهای سابق را اصلاح نمایند، در این است که هیچکس مداخله بجز نفس نفیس مبارک نداشته و دخیل این ّ کارنباشد. والا هیچ تفاوتی با سایر عرایض که حالا به حضور مبارک داده می شود و به دیوان عدالت عارض می شود، نخواهد داشت و زحمت چاپ خواهد ماند. چون تفنگدار مطالبه جواب میکرد، محض اینکه این مطلب در خاکپای همایونی مخفی نماند، مختصراً ّ جسارت نمود، والا محسنات اینعمل بدون ضمیمه زیاد است و معایب اینکار با این ضمیمه زیادتر. مستدعی است از عرض این خانه زاد کسی استحضار حاصل نکند که اسباب بدگویی خواهد شد و مستدعی است جواب زودتر مرحمت شود که معوق نماند و فوراً چاپ تمام شود. به جهت عرض این فقره امشب عمل چاپ را معوق گذاشت. الامر الاقدس الاعلی مطاع.

تا حال هم که نیم ساعت از شب گذشته است، در اطاق نظام مشغول مواجب دویرن است. از قرینه معلوم میشود که تا فردا تمام نشود. تا ظهر منتظر جواب بود، از ظهر ابتداشد.

 

 

  • سایت خبری حقوق بان

سند حقوقی قدیمی: دستخط ناصرالدین شاه قاجار در مورد نصب صندوق عدالت

سایت خبری حقوق بان | دوشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۵۳ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- دستخط ناصرالدین شاه قاجار در مورد نصب صندوق عدالت، تعیین روزهای جمع آوری عرایض، تصرف زمین دوشانتپه و جریمه عمادالدوله

 

دانلود فایل اصلی

 

متن بازنویسی شده سند:

صندوق عدالت در میدان ارک نصب شود. استاد حیدر علی آمده زود بسازد. دستورالعمل بدهد چه طور بسازد. قراول یکنفر یاور توپخانه هفته ای دو بار روز جمعه و دوشنبه عرایض را بیرون بیاورند و به حضور برسانند. در روزنامچه هم چاپ شود که مردم بدانند و چاپ شود که عرض دروغ بی معنی یا عرایض وِل اگر بشود، صاحبش سیاست خواهد شد. عرض فراریها رااز دست سپهسالار، اعتضادالسلطنه بگیرد.

 

 

  • سایت خبری حقوق بان

سند حقوقی قدیمی: اسناد قدیمی عدلیه و محکمه ایرانی

سایت خبری حقوق بان | يكشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۱۱ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- اسناد قدیمی عدلیه و محکمه ایرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • سایت خبری حقوق بان

عکس: قدیمی ترین پروانه وکالت در ۱۰۰ سال پیش

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۴۲ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان-  قدیمی ترین پروانه وکالت در ۱۰۰ سال پیش

 

  • سایت خبری حقوق بان